Naam interventie:

Leren reflecteren en reflecterend leren

Korte omschrijving:

Reflecteren, wat letterlijk ‘terugkaatsen, weerspiegelen’ betekent, is het bewust (na)denken over een eigen ‘ervaring’ (= aanleiding) om competenter te worden. Het is een belangrijk onderdeel van het leerproces en een middel tot metacognitieve groei. Daarom is het belangrijk binnen de dagelijkse onderwijsactiviteiten voldoende aandacht te besteden aan reflectie. Bovendien is reflectie een tijdsinvestering die, wanneer goed geïmplementeerd, in de toekomst verbetering en/of tijdswinst in het leerproces oplevert.

Om dit leren reflecteren te helpen concretiseren hebben Ingrid Molein, Tine Van Severen, Renilde Verhaegen respectievelijk pedagogisch begeleiders van regio’s Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel een selectie gemaakt van reflectieve methodieken. Veelal zijn het aanzetten of bouwstenen waarmee leraren aan de slag kunnen om hun eigen doelgerichte reflectieve opdrachten mee op te bouwen. Ze baseerden zich op de STARR-reflectiemethodiek enerzijds en
de reflectiecyclus van Korthagen anderzijds.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

De bundel biedt inspiratie om leerlingen te laten groeien in zelfsturing en zelfbewust zijn. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: