Naam interventie:

Lespakket – Verdraagzaamheid (2 lesuren)

Korte omschrijving:

Een kant-en-klaar lespakket met insteken uit het theoretisch kader van Marshall Rosenberg. In deze twee lesuren werken we rond de verdraagzaamheid bij leerlingen en hoe verdraagzaamheid zich in de rest van de wereld uit.

We benaderen verdraagzaamheid vanuit verschillende hoeken. Hieronder kijken we ook naar actuele maatschappelijke problemen zoals bv. discriminatie, cultuurverschillen, …

We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en leren hoe zij naar de wereld kijken. We krijgen een zicht op hoe de leerlingen op dit moment relaties met anderen onderhouden, en of we hierbij kunnen helpen door hen conflictoplossende vaardigheden aan te reiken.

Dit lespakket is gemaakt voor de eerste graad en is perfect bruikbaar in vakken zoals ‘project algemene vakken’, ‘niet-confessionele zedenleer’ en ‘mens en samenleving’ of elk ander vak waarin deze thema’s aan bod kunnen komen.

Linken en bronnen:

Klik hieronder om de PDF met de lesfiche te downloaden:

Lespakket – Verdraagzaamheid (2u)

Klik hieronder om de PDF met het werkblad te downloaden:

Werkblad

ANWB. (Z.j.). 7 Gebaren die je in het buitenland niet moet maken. Geraadpleegd via https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/7-handgebaren-die-je-in-het-buitenland-niet-moet-maken

De Greef, J. (2021). Jonge dichteres Amanda Gorman brengt opvallende hymne van hoop bij eedaflegging president Biden. Geraadpleegd via https://vrtnws.be/p.ZWOEKPQ8M

De Wilde, L. (2021). Drie minderjarigen opgepakt voor moord in Beveren. Geraadpleegd via https://vrtnws.be/p.dL9exQeMN

Departement onderwijs en vorming. (2009). Gender in de blender: Educatief pakket over genderdiversiteit en transgender. Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/publicaties/educatief-pakket-over-genderdiversiteit-en-transgender-gender-in-de-blender

Faseur, G. & Van Nooten, M. (2013). Regie in de klas – Omgaan met veranderende relaties tussen leerkracht en leerling. Brussel: ASP.

Janssens, M. (2019). Zeggen wat je dwarszit / omgaan met conflicten. Geraadpleegd via https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/52664/zeggen-wat-je-dwarszit-omgaan-met-conflicten-werkbundel/?previous

Rosenberg, M. (2009). Levenverrijkend onderwijs: Geweldloze communicatie helpt scholen om prestaties te verhogen, conflicten te verminderen en relaties te verbeteren. Utrecht: Ankhhermes.

Rosenberg, M. (2011). Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat.

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Met dit lessenpakket ga je aan de slag rond het thema verdraagzaamheid. Je neemt samen met de leerlingen een kijk naar verschillende onderwerpen zoals discriminatie en cultuurverschillen, maar gaat ook aan de slag met geweldloze communicatie. Het uiteindelijke doel van de les is dat de leerlingen verdraagzamer zullen zijn, zowel op school als in hun dagelijks leven. Je laat hen ook kennismaken met communicatietechnieken om hun relaties met anderen te verbeteren en te onderhouden.

Koppeling eindtermen:

Implementatie:

Dit lessenpakket kan eenmalig gebruikt worden per klas binnen verschillende vakken. Enkel de artikels uit de actualiteit moeten soms worden aangepast. Indien de leerkracht weinig achtergrondinformatie heeft rond geweldloze communicatie, kan het handig zijn dat hij/zij zich even inleest.