Naam interventie:

MaxiClass

Korte omschrijving:

MaxiClass is een lespakket dat bestaat uit de MaxiClass-game en een bijhorende didactische bundel. MaxiClass is uniek, omdat het vertrekt vanuit de beroepspraktijk. Als speler word je in deze game rond klasmanagement voor de leeuwen geworpen in een virtuele klas. In deze klas spelen zich allerlei
interacties af, enerzijds tussen de leerlingen onderling en anderzijds tussen de leerkracht en de leerlingen. Verschillende elementen uit het curriculum komen aan bod: werkvormen, zorgbeleid, communicatie in de klas, leiderschap enzovoort.

Klasmanagement is geen trukendoos, waarin je onmiddellijk de gepaste oplossing vindt. Een klas is een dynamisch gegeven, waardoor je als leerkracht nooit met zekerheid kan inschatten wat het resultaat van je actie zal zijn. In de game moet je als leerkracht een geheel van inzichten integreren. De aanleiding voor de ontwikkeling van deze game is de vaststelling dat aspirant-leraren de inzichten met betrekking tot klasmanagement wel kunnen vatten, maar dat ze zich moeilijk kunnen inleven voor het moment van de stage. Om de inhouden toegankelijker te maken, werd geopteerd voor een educatief spel en een ondersteunende didactische bundel.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

De game biedt inzicht in verschillende interacties in een klas en de mogelijke effecten hiervan op leerlingen.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: