Naam interventie:

Mind, set, grow

Korte omschrijving:

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen bij te leren. Maar hoe hou je kinderen gemotiveerd om dingen bij te leren? Niet alleen op school maar hun hele leven? En waarom zijn ze soms bang zijn om fouten te maken en waarom geven ze dan maar op?

Het heeft te maken met de ‘mindset’, de manier van denken.

De mindsettheorie van de befaamde professor Carol Dweck van de Stanford-universiteit toont aan dat de leerhouding bepaald wordt door dieperliggende opvattingen waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Wie ervan uitgaat dat onze hersenen soepel zijn en nog kunnen ontwikkelen, is meer gemotiveerd om uitdagingen aan te gaan en niet op te geven na een fout.

Hogeschool UCLL en uitgeverij Eenhoorn ontwikkelden daarom, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, het pakket Mind, Set, Grow!. Het pakket richt zich tot leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs en vormt de leidraad bij de implementatie van de mindsettheorie-inzichten in de praktijk.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: