Naam interventie:

NokNok

Korte omschrijving:

Enkele jaren geleden werd NokNok ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven, het expertisecentrum inzake preventieve gezondheid.

NokNok is een gratis, kwalitatieve website waar jongeren (van 12 tot 16 jaar) kunnen werken aan hun mentaal welbevinden.

Noknok.be is een plek waar jongeren het eigenaarschap krijgen om écht aan de slag te gaan met wetenschappelijk onderbouwde informatie, tips en oefeningen, helemaal op hun maat. En dat op een heel laagdrempelige, anonieme en veilige manier.  Een NonkNok-monstertje aanmaken, gemaakte oefeningen en testjes opslaan, een dagboek bijhouden én nog zoveel meer?  Dan kan met een NOkNok-profiel!

De website is opgebouwd volgens de bouwblokken van de geluksdriehoek.  De geluksdriehoek is een kompas: hij toont de weg die je kunt bewandelen om beter in je vel te zitten en dat gevoel vast te houden. Daarnaast geeft hij info over nieuwe gewoontes die je kunt aanleren om gelukkig(er) te worden.

De website www.noknok.be helpt jongeren op weg met concrete tips en tools.

Ben je een begeleider en werk je met jongeren? Dan kan NokNok ook voor jou een grote meerwaarde betekenen.

Denk maar aan de grote hoeveelheid materiaal voor psycho-educatie op maat van jongeren die op de website staat. Of denk aan de oefeningen en testjes die je zowel voor, tijdens, als na een begeleiding kan gebruiken. De opties zijn veelvoudig.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: