Naam interventie:

Observatie van betrokkenheid

Korte omschrijving:

Met dit observatie-instrument kan je observeren hoe betrokken je eigen leerlingen zijn.

Aan de hand van een aantal signalen kan je nagaan of er aandacht en activiteit is.

Vanuit je reflectie kan je initiatieven ondernemen om betrokkenheid te verhogen.

AANPAK

Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden:

· Je kan het zelf in je eigen klas gebruiken wanneer leerlingen bezig zijn met een activiteit.

· Je kan een klasgroep gaan observeren tijdens de les van een collega.

· Je kan een collega vragen om in jouw les enkele leerlingen te observeren.

· Je kan een vaste camera plaatsen in je les (best frontaal zodat je de lln goed ziet) en achteraf de betrokkenheid van je leerlingen onder de loep nemen.

Als je dan wil werken aan het verhogen van de betrokkenheid, kan je aan de slag rond betrokkenheidsverhogende elementen met je eigen leerkrachtstijl.

Linken en bronnen:

Het Procrustesproject is een SBO-project (2012-2015) gefinancierd door het IWT, Agentschap voor Innovatie in Wetenschap en Technologie.

https://www.procrustes.be/toolkit/detail/observatie-betrokkenheid

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: