Naam interventie:

Opgekikkerd

Korte omschrijving:

Opgekikkerd is de vernieuwde en verbeterde versie van het oude ‘In de Put-uit de Put’ spel. Opgekikkerd is een spel dat kinderen helpt om hun faalangstige gedachtes te veranderen in normale, helpende gedachtes zodat ze moeilijke situaties beter aankunnen.

Met dit spel leer je kinderen om bange gedachtes over school, vriendjes, sport, dwanggedachtes en van allerlei andere dingen, te veranderen in opkikkertjes. Wanneer je met dit spel oefent om rustig en normaal te denken, train je jezelf om mentaal sterker te worden en kan je moeilijke situaties beter aan.

In plaats van te denken aan alles wat er mis zou kunnen gaan, leer je door positieve, maar wel realistische gedachtes, de zogenaamde opkikkertjes, je angsten aan te pakken.  Een vrolijk bordspel voor kinderen die alleen maar kunnen denken aan wat er allemaal mis kan gaan. Vanaf 7 jaar.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: