Naam interventie:

KiVa – Pestproblemen effectief aanpakken

Korte omschrijving:

Kiva is een wetenschappelijk programma tegen pesten en voor een fijn en veilig schoolklimaat.

Vlaamse KiVa-scholen ondervinden dat leerlingen vaardiger worden in het aanpakken van ruzies en conflicten en dat het aantal pesterijen afneemt. KiVa onderscheidt zich van veel andere antipestprogramma’s door de grote nadruk op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen. Dankzij dit antipestprogramma genieten slachtoffers meer steun en begrip. Pesters ondervinden meer tegenstand en dat doet hen inbinden.

Ook voor leerkrachten heeft KiVa gunstige effecten. Ze delen dezelfde visie en taal om over pesten te spreken, werken meer samen en ondervinden het voordeel van een verhoogde competentie op vlak van de aanpak van pestproblemen.

Kiva Vlaanderen helpt scholen en pedagogische instellingen in het opbouwen van sterke, efficiënte teams die pesten en cyberpesten op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunnen aanpakken.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: