Naam interventie:

Potential: power to teach all

Korte omschrijving:

Een klas vandaag is een diverse klas en die diversiteit is breed: verschillen in gender, sociale afkomst,  taal, leervermogen, motivatie, beperkingen,… Als leerkracht doe je al heel wat inspanningen om het potentieel van je leerlingen volop te ontwikkelen. Toch wil je je competenties ook verder versterken, je inzichten bijschaven met wetenschappelijk onderbouwde kennis en ontdekken wat werkt om inclusieve leeromgevingen te creëren? Zoek je bruikbare instrumenten om individueel, met je team of in de lerarenopleiding mee aan de slag te gaan?
Bekijk dan de materialen, inspiratie en werkvormen op dit platform en benut ze om samen krachtig les te geven in diversiteit.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het online platform bevat materialen om een inclusieve leeromgeving te creëren.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: