Naam interventie:

Praatkaartjes

Korte omschrijving:

Leerlingen die naar elkaar luisteren, informatie uitwisselen en elkaars mening met argumenten in vraag stellen. En dat allemaal in een sfeer van vertrouwen en respect. Hoe je dat klaarspeelt voor je groepsgesprek? Met deze praatkaartjes en heldere gespreksregels.

Praatkaartjes – Kleuter en lager onderwijs

Groepsgesprek of groepswerk gepland? Met deze praatkaartjes leg je jouw leerlingen uit wat je van ze verwacht: praten, luisteren, meedenken, in vraag stellen, conclusies verwoorden … Je leerlingen krijgen zo inzicht in wanneer ze het best spreken of luisteren en welke vragen ze moeten stellen. Of hoe ze tot argumenteren komen. Jij beslist wat de focus van je les is en welke praatkaartjes je daarvoor kan inzetten.

Zo gebruik je de praatkaartjes in je les

Op de praatkaartjes staan bouwstenen voor een goed gesprek. Verdeel ze onder de leerlingen. Tijdens het gesprek kan je kaartjes laten doorschuiven in het groepje. Zo train je de leerlingen – telkens op een andere manier – in het gesprek.

Afhankelijk van de focus van jouw les, werk je met andere praatkaartjes. Of met alle exemplaren als je leerlingen daarvoor klaar zijn. De aangewezen volgorde is: ‘Praat’ en ‘Luister’,

‘Wat denk jij?’, ‘Waarom denk je dat?’, ‘Ik ga (niet) akkoord, want …’ en ‘Ik vind (niet) het goed, want …’

Kunnen je leerlingen nog niet lezen? Gebruik dan de non-verbale praatkaartjes. Uiteraard kan je ook eigen praatkaartjes toevoegen naargelang de leerbehoeften in je klas.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: