Naam interventie:

Regisseer je klas: theorie en oefeningen in klasmanagement

Korte omschrijving:

Dit boek van Elke Struyf en Gilberte Verbeeck (2017) is ontstaan uit lectuur en praktijk. De auteurs ambiëren om (toekomstige) leraren noodzakelijke kennis aan te reiken om effectieve klasmanagementvaardigheden te ontwikkelen. Ze zijn ervan overtuigd dat je kunt leren hoe je voor de klas moet staan. Een (wetenschappelijke) kennisbasis is volgens hen een eerste belangrijke stap in het ontwikkelen van de nodige competenties op dit vlak: weten wat je kunt doen en waarom én weten wat je best vermijdt en waarom. Het boek zet de leraar aan tot zelfreflectie en bijsturen van het eigen lerarengedrag om zo een goede regisseur te worden in elke klassituatie.

Maar kennis alleen is niet voldoende. Theorie kan je lezen, begrijpen, studeren. Voor ze daadwerkelijk je handelen kan sturen, moet je de theorie zo beheersen dat ze spontaan in je opkomt bij het analyseren van je lessen op vlak van klasmanagement. Daarom hebben we ook een oefeningenboek ontwikkeld met authentieke situaties en casussen. Het oefeningenboek wil (toekomstige) leraren zelf laten nadenken over aspecten van goed klasmanagement, hen inzichten bijbrengen en in interactie met anderen ideeën laten uitwisselen. Bij elke oefening staat een korte theoretische duiding. Dit boek geeft hierbij nog meer achtergrond. Hoewel de boeken samen één geheel vormen, zijn ze ook los van elkaar waardevolle lectuur in het kader van klasmanagement.

Linken en bronnen:

Boeken:

Struyf, E., Verbeeck, G. (2017) Regisseer je klas. Theorie bij het oefeningenboek klasmanagement. Kalmthout, België: Pelckmans Pro

Leroy, A., Struyf, E., Verbeeck, G. (2017) Regisseer je klas.  Oefeningen in klasmanagement. Kalmthout, België: Pelckmans Pro

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Het boek helpt leraren effectieve klasmanagement vaardigheden te ontwikkelen.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: