Naam interventie:

Switchers

Korte omschrijving:

Switchers is de eerstelijnshulp tegen pesten op school waarbij gebruik gemaakt wordt van ‘peermediation’. Leerlingen die zich geroepen voelen, krijgen een tweedaagse opleiding waarbij ze leren moeilijke gesprekken te voeren en theorie leren rond conflictbemiddeling (veiligheid creëren, niet op zoek gaan naar de schuldige, wat met privacy?, …). Bij echt moeilijke situaties kunnen de switchers terecht bij de leerkrachten of wordt ondersteuning gezocht.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: