Naam interventie:

TAKE OFF: geestelijke gezondheid

Korte omschrijving:

Welbevinden, zelfvertrouwen en veerkracht zijn belangrijke thema’s voor jongeren, ook in de schoolcontext. Maar het zijn vage begrippen waaraan ieder persoon een eigen invulling geeft. Jongeren kunnen met heel wat vragen zitten over het voelen, het denken en het gedrag van zichzelf en van anderen. En ook voor scholen en leerkrachten is het niet altijd evident om rond dergelijke thema’s en vaardigheden te werken. Daarom ontwikkelden de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), het kenniscentrum Eetexpert.vzw en Cera het lessenpakket ‘Take off’. Dit pakket helpt geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken in de schoolcontext. Geestelijke gezond zien we hierbij als meer dan de afwezigheid van klachten en stoornissen: het gaat om psychisch welbevinden en zo optimaal mogelijk functioneren. Op deze manier willen we meer psychische problemen voorkomen.

‘Take off’ is een lessenpakket voor het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO en BuSO).

DEEL 1: VOOR JONGEREN TOT 15 JAAR
• THEMA 1: Jezelf voor de spiegel
• THEMA 2: De kracht van complimenten
• THEMA 3: De invloed van vergelijking
• THEMA 4: De hele school en ouders doen mee

DEEL 2: VOOR 15-PLUSSERS
• DEEL 1: Kennismaking met geestelijke gezondheid: Wat is het?
• DEEL 2: Wat beschermt tegen geestelijke gezondheidsproblemen?
• DEEL 3: Zorg dragen voor elkaar – Hoe elkaar helpen?
• DEEL 4: Stigma en discriminatie
• DEEL 5: Ontmoeting
• DEEL 6: Reflectie

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Aan de hand van het lessenpakket komen leerlingen meer te weten over hun geestelijk gezondheid.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: