Naam interventie:

Tijd voor agressiebeleid

Korte omschrijving:

Tijd voor agressiebeleid is een boek voor iedereen die binnen de organisatie beleidsmatig wil werken rond agressiebeheersing.

Na een inleidend hoofdstuk over agressie en over agressie beheersen, reikt het een dynamisch model aan om je agressiebeleid te ontwikkelen, bij te sturen en levend te maken. Het werkboek bestookt je met tips, richtlijnen en inspiratie om op verschillende niveaus maatregelen uit te werken. Het hoofdstuk ‘werkwinkelen’ bevat een resem instrumenten (werkfiches, inspirerende praktijkfiches, werkzame methodieken…)  om aan de slag te gaan. Voor het gebruiksgemak kan je de werkwinkels gratis downloaden op de website.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg

Aan de hand van het werkboek en de online instrumenten kan een leraar in de klas of op beleidsniveau werken rond agressiebeheersing (preventie, interventie, opvang en nazorg).

Koppeling eindtermen:

Implementatie: