Naam interventie:

Troostwoorden in the box

Korte omschrijving:

Troostwoorden in the box

Maak plaats voor verbinding. Door het maken van een troostkaart schrijven leerlingen

troostende woorden voor mekaar. De troostdoos is er voor een leerling die een extra steuntje nodig heeft.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: