Naam interventie:

Universal design for learning (UDL)

Korte omschrijving:

Het ultieme doel van Universal Design for Learning (UDL) is dat elke lerende een expert kan worden in leren:

  1. Iedereen leert graag en is gemotiveerd om te leren, is gemotiveerd en doelbewust,
  2. Iedereen begrijpt wat hij leert, is vindingrijk en goed geïnformeerd en
  3. Iedereen kan toepassen en tonen wat hij leerde, is strategisch en doelgericht.

Om daaraan te werken hanteert Universal design for learning (UDL) drie principes:

  1. Verschillende mogelijkheden voor betrokkenheid en engagement creëren,
  2. Informatie op verschillende manieren aanbieden
  3. Verschillende mogelijkheden tot actie en expressie voorzien.

Op de website van het kenniscentrum Potential worden heel wat tools (stappenplan, praktijkvoorbeelden, podcasts…) aangeboden over hoe men naar UDL kan toewerken.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Aan de hand van UDL kan naar efficiënt onderwijs toegewerkt worden alle leerlingen.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: