Naam interventie:

Veerkracht

Korte omschrijving:

BOUNCE versterkt de veerkracht en het kritisch denken van (kwetsbare) jongeren en maakt hun sociale omgeving bewust. BOUNCE heeft als doelstelling om de veerkracht van jongeren te verhogen, hun kritisch denken te stimuleren en de bewustwording bij ouders en eerstelijnswerkers te vergroten.

Het BOUNCE-pakket bestaat uit drie tools, die onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen. Dit zijn tools voor veerkrachtige jongeren in interactie met een bewuste omgeving.

  • BOUNCE up is een train-de-trainer opleiding voor begeleiders en hulpverleners. Iedere tool is inzetbaar binnen zowel onderwijs, jeugdwerk als welzijn.
  • BOUNCE young is een vormingspakket voor jongeren.
  • BOUNCE along is een bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers.

Onderdeel van dit pakket zijn:

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Met dit lessenpakket ga je aan de slag rond het thema veerkracht en zelfbeeld.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: