Naam interventie:

Vertaalfiches: communiceren met ouders in andere talen

Korte omschrijving:

Je wil anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over onderwijs goed te begrijpen? Deze vertaalfiches over allerlei thema’s helpen je hierbij.

Wat zijn vertaalfiches? Een vertaalfiche bevat een basisboodschap die elke school aan ouders geeft, in laagdrempelig Nederlands en in 9 verschillende talen. Soms zit er ook een filmpje bij.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Verhoogde zorg.

De vertaalfiches maken het mogelijk om ook anderstalige ouders te informeren en betrekken.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: