Naam interventie:

Vitamines voor groei: ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

Korte omschrijving:

In dit boek verklaren de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei.

Er wordt toegelicht hoe kinderen die deze psychologische vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan, eerder luisteren en meewerken uit vrije wil dan omdat het moet, en er beter in slagen om een gefundeerd intern kompas op te bouwen, dat hen richting geeft bij het maken van identiteitskeuzes. Het handboek sluit af met een uitgebreid deel over de manier waarop men een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding.

Linken en bronnen:

Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco

Fase in het zorgcontinuĆ¼m:

Brede basiszorg en verhoogde zorg.

Dit boek biedt inzichten op vlak van de ondersteuning van autonomie, competentie en verbondenheid. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: