Naam interventie:

Zelfregulerend leren: Toolbox

Korte omschrijving:

Deze toolbox met o.a. vragenlijsten reikt concrete handvaten aan om het zelfregulerend leren van leerlingen in kaart te brengen. Dit is een eerste stap om het zelfregulerend leren vervolgens te kunnen monitoren en te bevorderen. Daarnaast vind je hier ook tools die peilen naar de opvattingen, gevoelens en gedragingen van leraren bij het implementeren en bevorderen van zelfregulerend leren.

Gebruik

Achteraan de bundel zit nog een handige infographic over zelfregulerend leren:

  • wat is het,
  • waarom is het belangrijk,
  • hoe ontwikkelt het zich,
  • hoe kan je het stimuleren,
  • acht acties.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: