Naam interventie:

Inspirerend coachen en executieve functies: hand in hand

Korte omschrijving:

GO! Atheneum Bree gaat aan de slag met inspirerend coachen en executieve functies bij leerlingen.
Van executieve functies naar zelfregulerend leren is hun uitgangspunt.
Aan de hand van een coachingsuur gaan ze met hun leerlingen praktisch aan de slag met het aanleren van executieve functies.

Linken en bronnen:

Meer informatie via de PDF: inspiratie coaching en EF hand in hand

Fase in het zorgcontinu├╝m:

Brede basiszorg. Leerlingen executieve functies aanleren binnen het kader van coachingsuren.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: