Naam interventie:

Reflectie in 3de persoon

Korte omschrijving:

Deze interventie is opgesplitst in twee delen namelijk reflectie bij een taak of toets en reflectie over een langere periode. Die langere periode kan zelf bepaald worden. Dit kan gaan over een week, een maand, een semester of zelfs een volledig schooljaar. Tijdens deze reflectie gaan de leerlingen bekijken hoe ze deze taak/ toets of periode zouden vinden als een leerling die zou afleggen die precies in dezelfde klas zit, dezelfde uitleg krijgt,… Hoe zou de leerling die taak/ toets of periode dan beoordelen? Beoordeel de leerling die dan hetzelfde? Op die manier komen ze erachter of ze de lat hoger of lager leggen voor zichzelf. Op het einde van de bundel zijn er tips voor de leerlingen om de lat hoger of lager te leggen.

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg. Aan de hand van de werkvormen leren leerlingen reflecteren over zichzelf.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: