Naam interventie:

Executieve functies: doelen formuleren

Korte omschrijving:

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn regelfuncties van ons brein. Je hebt ze nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De term ‘executieve functies’ is letterlijk vertaald uit het Engels. To execute betekent ‘doen’ of ‘uitvoeren’. Executieve functies zijn dus de doe- processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen.

Executieve functies onder andere cruciaal bij het leren. Dawson en Guare onderscheiden 11 executieve functies. Meer informatie hierover vind je onder de knop ‘executieve functies: algemeen overzicht’.

Aan de slag

Laat leerlingen hun eigen doelen bepalen aan de hand van bijgevoegd formulier:

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinu├╝m:

De ontwikkeling van executieve functies stimuleren. Dit kan zowel op niveau van brede basiszorg toegepast worden als bij individuele problemen op niveau van verhoogde zorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: